Preview Mode Links will not work in preview mode

May 27, 2021

Tim Postovit je básník a slam poetry performer. Pochází z Ukrajiny a rané dětství prožil v Izraeli. V současné době studuje rusistiku na Karlově univerzitě, živí se jako překladatel a lektor češtiny. S Hugem si povídají o jeho již vydané básnické sbírce Magistrála, o sbírce Motýlí pavilon,...


May 20, 2021

Dění v Izraeli, nebo izraelsko-palestinských vztazích, má zvláštní povahu. Krize často propukají nečekaně, ale po prvním šoku si uvědomíme, že se tyto situace pořád opakují, i když s důležitými obměnami. Tak je tomu i tentokrát, když se rozhořely vlastně nejméně tři různé konflikty v...


May 13, 2021

Tamara se narodila v Bratislavě, studovala na Akademii výtvarných umění Bezalel v Izraeli a v současné době působí v Praze, kde dokončuje doktorandské studium na Akademii výtvarných umění. V rámci svého studia založila galerii Artivist Lab a věnuje se politickému a uměleckému aktivismu. Nejen o...


May 6, 2021

Židé jsou v USA jednou z mnoha menšin, co si v zemích svého původu si historicky vytrpěly své. Možná i to je důvodem, proč si vedle ekonomických a kulturních úspěchů zaslouží pozornost za významnou roli v aktivismu a boji za lidská práva, sociální témata, rovnost pohlaví či solidaritu s...