Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 1, 2021

Beseda s tvůrci projektu Už tam budem, Mojžíši? ilustrátorem a výtvarníkem Kakalíkem a Pavlínou Šulcovou, ředitelkou JCC Prague. O tom, jak vznikala kniha a hra, ale i další společné projekty pro JCC Prague si s nimi povídá Jan Fingerland.