Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 20, 2021

Přinášíme vám první j-cast pod30, ve kterém vám chceme přiblížit mladou generaci a její pohled na svět. Autorem tohoto dílu je Hugo Marx, který si bude povídat s Hanou Šikovou, jednou ze zakladatelek a vedoucích židovského skautského oddílu v Čechách. Dozvíte se například, co stálo za vznikem oddílu, jak vypadají skautské akce v židovském podání, jak oddíl propojuje rovinu skautingu a náboženství nebo jak vypadal židovský skauting za první republiky.

Autor, střih: Hugo Marx
Hudba, postprodukce: Roman Štětina