Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 8, 2022

Yvonne Pěnkavová je absolventka blízkovýchodních studií na UK a v současnosti provází zahraniční turisty po židovských památkách na Starém židovském městě v Praze v rámci projektu Jewish Prague tours. Ve volném čase zkoumá stopy židovské historie po celé České republice. S Hugem si povídají o tom, jak její průvodcovskou činnost ovlivnil covid, jaké to je přednášet v newyorském muzeu takřka bez přípravy nebo jak by si Yvonne přála, aby si k židovským památkám v ČR přistupovalo.

Autor, střih: Hugo Marx