Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 25, 2021

Nic není dobrodružnějšího a nevypočitatelnějšího, než je politika. O té izraelské to platí dvojnásob, jak jsme si mohli znovu ověřit po úterních parlamentních volbách. A právě těm, a mnohému, co se za nimi skrývá, se budeme věnovat v dalším j-castu, při jehož poslechu vás zdraví Jan Fingerland.

Autor: Jan Fingerland
Postprodukce: Roman Štětina
Produkce, dramaturgie: Pavlína Šulcová

Tento díl byl podpořen JCC Global v rámci projektu Z3 Project: Reimagining Israel – Diaspora Relations.