Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 13, 2021

Řekni mi, které Židy považuješ za důležité, a já ti řeknu, kdo jsi. Neboli, která osobnost, kterou lze považovat za židovskou, stála v minulém roce za pozornost, a proč? Přelom roku bývá obdobím žebříčků, anket a jiných bilancí. Přehledy významných osobností patří k oblíbeným položkám i mnoha židovských institucí nebo periodik. A je tomu tak i v případě dalšího dílu j-castu Jana Fingerlanda.

Autor: Jan Fingerland
Mix, hudba: Roman Štětina
Produkce, dramaturgie: Pavlína Šulcová