Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 17, 2020

Mezi Izraelem a částí arabského světa se náhle, a zdánlivě nečekaně prolomily ledy. Proč se to děje, a proč právě teď? Kdo bude následovat, a proč? A je to opravdu tak nečekané? 
 
Autor: Jan Fingerland
Hudba: Roman Štětina
Produkce: Pavlína Šulcová